Background

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA DUYU-MOTOR SORUNLAR VE MÜDAHALE YÖNTEMLERİ

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA DUYU-MOTOR SORUNLAR VE MÜDAHALE YÖNTEMLERİ

Otizm spektrum bozukluğunun teşhis ölçütleri motor becerileri kapsayan yetersizlikler içermemesine rağmen, yapılan araştırmalar OSB tanısı almış çocukların motor gelişiminde gecikmeler ve motor performans testlerinde akranlarına kıyasla gerilikler yaşadıklarını göstermiştir. Motor programlar OSB’li çocukların hareket kapasitesini arttırma, sosyal etkileşim fırsatı sağlama, tekrarlı/yinelenen hareketleri azaltmada bir fırsat sağlamasına rağmen, bu konu araştırmacılar, uzmanlar ve aileler tarafından gözden kaçırılmaktadır. 2013 yılında DSM-V ile birlikte duyusal sorunların varlığı tekrarlı/yinelenen davranışlar kategorisi altında yer alıp OSB’li çocukların duyu-algı-motor sorunları oyun, aktivite ve katılımı olumsuz etkilemekte ve böylelikle motor kontrolü ve motor gelişimi sekteye uğratmaktadır. Bu eğitim ile katılımcılar aşağıda yer alan öğrenme amaçlarıyla ilgili bilgi ve becerilere sahip olacaktır.

• Motor gelişim teorilerini motor müdahale programı için kullanabilme  

• Motor gelişimle ilgili yanlış bilinenleri açıklayabilme

• OSB’li çocukların duyu-motor sorunlarını ve hareket özelliklerini açıklayabilme

• OSB’li çocuklarda kullanılabilecek duyu-motor değerlendirme yöntemlerini tanımlayabilme

• Bir müdahale programı için duyu-algı-motor bütünlüğü geliştirmeye yönelik stratejileri açıklayabilme

• OSB’li çocuklar için motor öğrenme stratejilerini seans içerisinde kullanabilme

• Dyspraksi belirtileri olan otizmli çocuklar için etkinlikleri uyarlayabilme

Bu eğitim kapsamında; katılımcılara konu ile ilgili bir kitap, duyu değerlendirme formu, kaba motor beceri değerlendirme formu, örnek beceri analiz formları ve kontrol listesinin olduğu bir eğitim seti verilecektir.   

Eğitim Süresi: 6 saat 

Prof. Dr. Mehmet Yanardağ, Fizyoterapist 

Anadolu Üniversitesi , Engelliler Araştırma Enstitüsü 


Not: Kayıtlar için son gün eğitimden önceki çarşamba günüdür.