Background

EDDÖ-TV & ÇDDÖ-TV

EDDÖ-TV & ÇDDÖ-TV

EDDÖ-TV’nin amacı ebeveyn ya da yetişkinin etkileşime girdikleri çocuklar ile etkileşimsel davranışlarını değerlendirmektir. EDDÖ-TV’de toplam 12 davranış yer almaktadır. 12 davranış 3 alt başlıkta toplanmıştır. Duyarlı-Yanıtlayıcı Olma başlığı altında “Duyarlı olma, Yanıtlayıcı olma, Etkili olma ve Yaratıcı olma” davranışları yer almakta iken, Duygusal İfade Edici olma başlığı altında “Kabullenme, Keyif alma, Sözel pekiştireç kullanma, Sıcak olma ve Duygusal ifade edici olma” davranışları yer almaktadır. EDDÖ-TV’nin üçüncü başlığı altında ise “Başarı odaklı olma, Yönlendirici olma ve Duygusal ifade edici olma” davranışları yer almaktadır. ÇDDÖ-TV’nin amacı ise çocuğun öğrenmeye temel oluşturan temel (pivotal) davranışlarını etkileşim bağlamında değerlendirmektir. ÇDDÖ-TV’DE “Dikkat” başlığı altında 4, “Başlatma” başlığı altında 3 madde olmak üzere toplam 7 madde yer almaktadır. “Dikkat, Devamlılık, Katılım ve İş birliği” davranışları “Dikkat” başlığı altında yer alan 4 davranış iken, “Başlatma, Ortak Dikkat ve Duygusal Durum”, “Başlatma” başlığı altında yer alan 3 davranıştır. EDDÖ-TV ve ÇDDÖ-TV ölçekleri serbest oyun bağlamında yetişkin-çocuk etkileşimine dayalı doğal gözlem ya da video kayıtlarının analizi ile kullanılmaktadır. Bu iki ölçek ile nitelikli yetişkin ve çocuk davranışlarının değerlendirilmesi ortaya konabilmektedir. Bu seminerde video kayıtları ile bu iki ölçeğin kullanımına ilişkin uygulayıcı yeterliği sağlanacaktır.

Not: Kayıtlar için son gün eğitimden önceki çarşamba günüdür.