Background

ÖZEL PİLUMUNUS AİLE DANIŞMA MERKEZİ

ÖZEL PİLUMUNUS AİLE DANIŞMA MERKEZİ

Çocukluk Dönemi Odaklı AİLE DANIŞMA MERKEZİ, ÖZEL PİLUMUNUS AİLE DANIŞMA MERKEZİ

"GÜÇLÜ AİLE, GELİŞEN ÇOCUK"

ÖZEL PİLUMUNUS AİLE DANIŞMANLIK MERKEZİ, Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği"nde ifade edildiği gibi "Ailenin gelişmesi ve güçlenmesi için; bireylerinin katılımcı, üretken, kendine yeterli hale gelmesi ve sorun çözme kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici hizmetler" vermek üzere tipik gelişim gösteren ya da farklı gereksinimi olan çocuklar, aileleri, eğitimci/uzmanlar ve kurumlara danışmanlık vermek üzere T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı olarak Eskişehir'de kurulmuştur.

PİLUMUNUS'UN TANIMI

- Mitolojik bir terim olarak Pilumunus, "Yeni doğan çocukları koruyan Roma tanrıçası" anlamına gelmektedir. 

MİSYON

- "Yeni doğan çocukları korumak" tanımımız ile Pilumunus'un Misyonu; T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Aile Danışma Merkezi Yönetmeliğinde tanımladığı gibi "Ailenin gelişmesi ve güçlenmesi için; bireylerinin katılımcı, üretken, kendine yeterli hale gelmesi ve sorun çözme kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici hizmetleri vermek" üzere başta çocuklarımız ve ailelerinin ve bu grupla çalışan eğitimci/uzmanların ve kurumların yaşam, profesyonel ve kurumsal kalitelerini arttırmaktır.

VİZYON

- Pilumunus'un Vizyonu ise sunduğu çocukluk dönemi AİLE DANIŞMANLIĞI hizmetleri ile ulusal ve uluslararası düzeyde hizmet ve model alınan bir merkez olmaktır.


Merkez hakkında daha detaylı bilgi için: www.pilumunusailedanisma.com