Background

Eğitim Detayı

ÖGEBTÖ (ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ ERKEN BELİRTİLER TARAMA ÖLÇEĞİ)

Öğrenme Güçlüğü Erken Belirtiler Tarama Ölçeği

ÖGEBTÖ Öğrenme Güçlüğü Erken Belirtiler Tarama Ölçeği (ÖGEBTÖ) , öğrenme güçlüğü davranışlnı sergileyen 4-6 yaşlar arasındaki çocukların değerlendirilmesini ve öğrenme güçlüğü riskinin ortaya konulmasını amaçlayan gelişimsel bir ölçme aracıdır.

ÖGEBTÖ aşağıdaki amaçlar için güvenli bir şekilde kullanılabilir:

(1) Öğrenme güçlüğü riski olan çocuklara tarama. Taramanın amacı çocuğun başlangıç aşamasında hızlı bir şekilde değerlendirerek, gerektiğinde daha ayrıntılı değerlendirme için yönlendirmektir.

(2) Öğrenme güçlüğü riski olan çocukların güçlük yaşadığı alanları ve bu alanlarla ilişkili becerileri belirleme. Tarama sırasında çocuğun güçlük yaşadığı alanların ve bu alanlarla ilişkili becerilerinin belirlenmesi, bunlardan hangilerinin hedef davranış olarak alınacağını belirlenmektir.

(3) Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP) için amaç belirleme. ÖGEBTÖ’de yer alan 4 alt ölçek ve toplam 52 madde, çocuk için BEP amaçlarının belirlenmesine ve önceliklerin hangisi olması gerektiğine ilişkin katkılar sunmaktadır.

(4) Bilimsel araştırmalar için veri toplama. Bilimsel araştırmalarda veri toplama süreci geçerli ve güvenilir ölçme araçları kullanılmaktadır. ÖGEBTÖ öğrenme güçlüğü erken belirtiler hakkında geçerli güvenilir bilgiler sunmaktadır. ÖGEBTÖ, güçlü psikometrik özellikleri ile araştırmacılar için erken dönemde öğrenme güçlüğü riskine ve ilgili gelişim alanlarında yaşanan sorunlara yönelik yararlı bilgiler sunmaktadır.

ÖGEBTÖ’NÜN ÖZELLİKLERİ

➔ ÖGEBTÖ öğrenme güçlüğüyle ilişkili gözlemlenebilir ve ölçülebilir davranışları içeren 52 maddenin bulunduğu 4 alt ölçekten oluşmaktadır.

➔ ÖGEBTÖ ebeveynlerin görüşlerine dayalı olarak çocukların yaşamının 4-6 yaş dönemini değerlendirmesine ilişkin bir tarama ölçeğidir.

➔ ÖGEBTÖ’de yer alan maddeler DSM 5, gelişimsel, bilişsel ve fonolojik yaklaşım temellerine dayanılarak geliştirilmiştir. Daha çok gözlenebilir davranışsal belirtiler üzerine odaklanılmıştır.

➔ ÖGEBTÖ sonucunda standart puanlar ve yüzdelikler elde edilerek çocuğun ileride öğrenme güçlüğü gösterme olasılığı belirlenmektedir.

ÖGEBTÖ sertifika ücreti 2000 TL dir. Ödeme için https://odeme.pilumunus.com/ tıklayınız.

Not: Kayıtlar için son gün eğitimden önceki çarşamba günüdür.