Background

Hizmetler & Markalar

<
<
ETEÇOM2

ETEÇOM2

Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programının kısaltılmış adıdır. Orijinal adı "Responsive Teaching (RT)"dir. ETEÇOM (RT), Prof. Dr. Gerald Mahoney ve Prof. Dr. James MacDonald tarafından müfredat şeklinde ABD'de yayınlanmıştır

Detaylı Bilgi
ETEÇOM Süpervizyon Eğitimi

ETEÇOM Süpervizyon Eğitimi

Bu eğitimin amacı ETEÇOM2 sertifikasına sahip uzmanların uygulamalarının değerlendirilmesidir. Haftalık oturumlar halinde uzmanlardan gelen videolar uygun olan ve olmayan örneklerle ilişkilendirilerek süpervizyon oturumları yapılır. 

Detaylı Bilgi
GOBDÖ-2-TV

GOBDÖ-2-TV

GOBDÖ-2-TV, Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2 (GOBDÖ-2)'nin kısaltmasıdır. GOBDÖ-2-TV, otistik bozukluğu karakterize eden davranışlar sergileyen 3-23 yaşlar arasındaki bireylerin değerlendirilmesini amaçlayan...

Detaylı Bilgi
İVO-ODS

İVO-ODS

İVO-ODS Otizm Spektrum Bozukluğu Kapsamlı Değerlendirme Seti; Otizm Spektrum Bozukluğuna (OSB) sahip öğrencileri olabildiğince kapsamlı bir biçimde değerlendirmek ve bu öğrenciler için gereksinim duyulan müdahale programlarının...

Detaylı Bilgi
ÖGEBTÖ

ÖGEBTÖ

Öğrenme Güçlüğü Erken Belirtiler Tarama Ölçeği (ÖGEBTÖ) , öğrenme güçlüğü davranışlarını sergileyen 4-6 yaşlar arasındaki çocukların değerlendirilmesini ve öğrenme güçlüğü riskinin ortaya konulmasını...

Detaylı Bilgi
SOBAT

SOBAT

Sesli Okuma Becerisi ve Okuduğunu Anlama Testi'nin kısaltılmış adıdır. 7-14 yaş arası çocukların akıcı okuma ve okuduğunu anlama becerilerini değerlendiren standart bir okuma testidir. Okuma becerisini edinmiş  2. sınıf ile 8. sınıf arasındaki...

Detaylı Bilgi
DEM-OKU

DEM-OKU

Disleksi Eğitim Müdahaleleri (DEM-OKU) disleksi tanısı almış ve/veya disleksi riski olan öğrencilerin okuma becerisini geliştirmeye yönelik olarak geliştirilmiş bilimsel kanıta dayalı pek çok uygulamayı içeren çok adımlı bir müdahale...

Detaylı Bilgi
EPDEM

EPDEM

EPDEM özel gereksinimli çocuk ebeveynleri için geliştirilmiş bir psikolojik destek modelidir. Bu model kuramsal dayanaklar ve araştırmalar ışığında şekillendirilmiş özel gereksinimli çocuk ebeveynleriyle yapılan ön görüşme...

Detaylı Bilgi
EDDÖ-TV & ÇDDÖ-TV

EDDÖ-TV & ÇDDÖ-TV

EDDÖ-TV’nin amacı ebeveyn ya da yetişkinin etkileşime girdikleri çocuklar ile etkileşimsel davranışlarını değerlendirmektir. EDDÖ-TV’de toplam 12 davranış yer almaktadır. 12 davranış 3 alt başlıkta toplanmıştır. ÇDDÖ-TV’nin amacı ise...

Detaylı Bilgi
niko PROGRAMI

niko PROGRAMI

niko PROGRAMI; okul öncesi dönemde (0-6 yaş) yer alan normal gelişim gösteren ve gelişim geriliği/yetersizliği ya da riski olan çocukların birincil bakıcıları (ebeveynleri/bakıcıları) ve bu çocuklar ile çalışan eğitimci/uzmanlara yönelik...

Detaylı Bilgi