Background

Neden Pilimunus?

Neden Pilumunus?

Neden Pilumunus?

01. Çünkü...

Özel eğitim, dil ve konuşma terapistliği, fizyoterapi, ergoterapi, psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, çocuk gelişimi, okul öncesi eğitim, sınıf öğretmenliği ve ilgili diğer alanlarda deneyimli akademisyen ve eğitimci/uzman kadrosu ile PİLUMUNUS...

02. Çünkü...

Çünkü bireysel mesleki gelişiminiz ve kurumsal kalite güvenceniz için çözümler ile PİLUMUNUS...

03. Çünkü...

Çünkü bireysel olarak ihtiyaç duyduğunuz alandaki her türlü konuda seminerler ile PİLUMUNUS...

04. Çünkü...

Çünkü bireysel olarak ihtiyaç duyduğunuz alandaki marka tescilli, bilimsel dayanaklı sertifika eğitimleri ile PİLUMUNUS...

05. Çünkü...

Çünkü kurumsal olarak ihtiyaç duyduğunuz kurumunuzun kalite ve yönetim sistemine bilimsel ve akademik çözümler ile PİLUMUNUS...

06. Çünkü...

Çünkü ulusal ve uluslararası projeler yürütmüş ve yürütmekte olan deneyimli akademik kadrosu ile AR-GE projeleri tasarlaması, başarı ile yürütmesi ve sonlandırması ile PİLUMUNUS...

İlke ve Değerlerimiz

PİLUMUNUS Özel Eğitim ve Danışmanlık aşağıdaki ilkeler/değerler temelinde hareket eder:

1. Aile Merkezli Olma: PİLUMUNUS Özel Eğitim ve Danışmanlık’da yürütülen çalışmalar erken müdahale uygulamalarının tüm süreçlerine aileyi dahil eden, aile merkezli uygulamaları yansıtır.

2. Bilimsel Olma: PİLUMUNUS Özel Eğitim ve Danışmanlık’da yürütülen çalışmalar güncel, çağdaş ve bilimsel uygulamaları yansıtır.

3. Evrensel Olma: PİLUMUNUS Özel Eğitim ve Danışmanlık’da yürütülen çalışmalar uluslararası alanyazında yer alan çocuk gelişiminin doğasını yansıtan evrensel bilgileri yansıtır.

4. Yerel Özellikleri Yansıtma: PİLUMUNUS Özel Eğitim ve Danışmanlık’da yürütülen çalışmalar uluslararası alanyazının gerek duyulduğunda kendi kültürümüze uyarlanmasını yansıtır.

5. İnsan Odaklı Olma: PİLUMUNUS Özel Eğitim ve Danışmanlık’da yürütülen her çalışmanın odağında insan vardır ve her çalışmanın çıktıları somut ve pratik bir şekilde insana yansır.

6. Veriye Dayalı Olma: PİLUMUNUS Özel Eğitim ve Danışmanlık’da yürütülen her çalışmanın niteliğini (etkisi ve verimliliği) belirlemek ve gerekli düzenlemeleri yapmak için veriye dayalı sistem kullanılır.

7. Disiplinlerarası Olma: PİLUMUNUS Özel Eğitim ve Danışmanlık çoklu faktörlerin gelişimsel yetersizlikten etkilenen ve/veya etkilenecek çocukların ve ailelerinin üzerinde etkisi olduğunun altını çizer ve PİLUMUNUS Özel Eğitim ve Danışmanlık’da sunulan hizmetler disiplinlerarası yaklaşımı yansıtır.

8. Bilgi İletişim Teknolojileri (BIT) tabanlı Olma: PİLUMUNUS Özel Eğitim ve Danışmanlık’da yürütülen çalışmalar ve geliştirilen ürün ve materyaller BIT tabanlı olacak şekilde uygulamaları yansıtır.

9. Yenilikçi Tabanlı Olma: PİLUMUNUS Özel Eğitim ve Danışmanlık’da yürütülen çalışmalar, geliştirilen ürün ve materyaller, sunulan hizmetler erken müdahale alanında yenilikçi özellikleri yansıtır.

10. Topluma Yönelik Olma: PİLUMUNUS Özel Eğitim ve Danışmanlık, ulusal ve uluslararası düzeyde topluma yönelik uygulamaları hizmetlerine yansıtır.

İlke ve Değerlerimiz

Ekibimiz

Alanlarında deneyimli akademisyen ve eğitimci/uzman kadrosu ile PİLUMUNUS...

Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN (Danışman)
Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN (Danışman)
Özel Eğitim/Erken Müdahale/Erken Çocuklukta Özel Eğitim Uzmanı Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü Müdürü Eskişehir, Türkiye

Hakkında
Prof. Dr. Özlem DİKEN (Danışman)
Prof. Dr. Özlem DİKEN (Danışman)
Dil ve Konuşma Terapisti, Özel Eğitim Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü Eskişehir, Türkiye

Hakkında
Prof. Dr. Mehmet YANARDAĞ (Danışman)
Prof. Dr. Mehmet YANARDAĞ (Danışman)
Fizyoterapist/Gelişimsel Yetersizlik Motor Müdahale Anadolu Üniversitesi, Engelliler Araştırma Enstitüsü

Hakkında
Prof. Dr. Macid Ayhan MELEKOĞLU (Danışman)
Prof. Dr. Macid Ayhan MELEKOĞLU (Danışman)
Özel Eğitim/Öğrenme Güçlüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Başkanı

Hakkında
Prof. Dr. Orhan ÇAKIROĞLU (Danışman)
Prof. Dr. Orhan ÇAKIROĞLU (Danışman)
Özel Eğitim/Öğrenme Güçlüğü Trabzon Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü

Hakkında
Doç. Dr. Veysel AKSOY (Danışman)
Doç. Dr. Veysel AKSOY (Danışman)
Özel Eğitim/Değerlendirme/Gelişimsel Yetersizlik Anadolu Üniversitesi, Engelliler Araştırma Enstitüsü

Hakkında
Arş. Grv. Uğur Onur GÜNDEN (Danışman)
Arş. Grv. Uğur Onur GÜNDEN (Danışman)
Özel Eğitim/ Erken Çocuklukta Özel Eğitim Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü

Hakkında
Arş. Grv. Tuğçe SİNOĞLU GÜNDEN (Danışman)
Arş. Grv. Tuğçe SİNOĞLU GÜNDEN (Danışman)
Okulöncesi Eğitim Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okulöncesi Öğretmenliği

Hakkında
Arş. Grv. Mehmet OKUR (Danışman)
Arş. Grv. Mehmet OKUR (Danışman)
Özel Eğitim/Öğrenme Güçlüğü

Hakkında
Öğr. Grv. Ali KAYMAK
Öğr. Grv. Ali KAYMAK
Özel Eğitim/Erken Çocuklukta Özel Eğitim Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü

Hakkında
Öğr. Grv. Gökhan İNCE
Öğr. Grv. Gökhan İNCE
Özel Eğitim/Erken Çocuklukta Özel Eğitim Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü

Hakkında