Background

Eğitim Detayı

EPDEM (Özel Gereksinimli Çocuk Ebeveynleri için Psikolojik Destek Modeli)

EPDEM neden geliştirilmiştir? Amaçları nelerdir?

EPDEM özel eğitim alanında çok önemli bir yeri olan özel gereksinimli çocuk ebeveynlerinin psikolojik sağlıklarını ve iyilik hallerini desteklemek amacıyla geliştirilmiştir. Model mevcut durumda göreceli olarak ihmal edilmiş özel gereksinimli çocuk ebeveynlerinin psikolojik ihtiyaçlarını ve yardım gereksinimlerini karşılamayı ve böylece alandaki bu açığı kapatmayı hedeflemektedir.

EPDEM’den kimler yararlanabilir?

EPDEM özel gereksinimli çocuklar ve aileleriyle çalışan uzmanlara psikolojik yardım verme konusunda yol gösterici bir klavuzdur. Bu bağlamda bu kitleye hizmet veren lisans mezunu psikolojik danışmanlar/rehber öğretmenler, psikologlar ve sosyal çalışmacılar ile PDR ve psikoloji alanlarında yüksek lisans ve/veya doktora sahibi uzmanlar EPDEM’den yararlanabilirler. 

EPDEM’in dayanakları nelerdir?

EPDEM, Rogeryen-Birey Merkezli Yaklaşım’ın psikolojik danışmaya ilişkin belirlemelerinden ve bu kuramsal yaklaşım temelinde yürütülmüş olan araştırma verilerinden yola çıkılarak oluşturulmuş bir yardım modelidir. Bireysel ve grupla psikolojik danışma yardım süreçlerinin yapılandırılmasında başta Birey Merkezli Yaklaşım’ın kuramsal belirlemeleriyle ilke ve tekniklerinden yararlanılmıştır. 


Detaylı bilgi için: www.epdem.com