Background
DEM-OKU

Disleksi Eğitim Müdahaleleri (DEM-OKU) disleksi tanısı almış ve/veya disleksi riski olan öğrencilerin okuma becerisini geliştirmeye yönelik olarak geliştirilmiş bilimsel kanıta dayalı pek çok uygulamayı içeren çok adımlı bir müdahale programıdır.

DEM- OKU kapsamında ilk değerlendirme aşamasından okuma becerisini geliştirmeye yönelik stratejileri de içeren tüm eğitim sürecini kapsayan eğitim basamakları adım adım paylaşılmaktadır.

Geliştirilen müdahale programı kapsamında okuma güçlüğü olan öğrencilerin akıcı okuma ve okuduğunu anlama becerilerini geliştirmeye yönelik stratejiler uygulanmaktadır.

Sertifika eğitimi kapsamında disleksi olan öğrencilerin okuma becerilerinin belirlenmesine yönelik performans alımı ve strateji öğretimi gerçeklestirilecektir.

Etkinlik kapsamında müdahale ve performans belirleme süreçlerine yönelik beş adet örnek kitap paylaşılacaktır.

DEM-OKU uygulayıcı eğitimi hem teorik eğitim ve uygulamalı eğitimleri içermektedir. Eğitime katılan öğretmenler disleksi olan öğrencilerle bir yıllık eğitim süresince gerçekleştirebilecekleri bir müdahale programına sahip olacaklardır.

Not: Kayıtlar için son gün eğitimden önceki çarşamba günüdür.