Background

Hizmetler & Markalar

<
<
ÖZEL PİLUMUNUS AİLE DANIŞMA MERKEZİ

ÖZEL PİLUMUNUS AİLE DANIŞMA MERKEZİ

ÖZEL PİLUMUNUS AİLE DANIŞMANLIK MERKEZİ, Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği"nde ifade edildiği gibi "Ailenin gelişmesi ve güçlenmesi için; bireylerinin katılımcı, üretken, kendine yeterli hale...

Detaylı Bilgi
ETEÇOM2

ETEÇOM2

Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programının kısaltılmış adıdır. Orijinal adı "Responsive Teaching (RT)"dir. ETEÇOM (RT), Prof. Dr. Gerald Mahoney ve Prof. Dr. James MacDonald tarafından müfredat şeklinde ABD'de yayınlanmıştır

Detaylı Bilgi
GOBDÖ-2-TV

GOBDÖ-2-TV

GOBDÖ-2-TV, Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2 (GOBDÖ-2)'nin kısaltmasıdır. GOBDÖ-2-TV, otistik bozukluğu karakterize eden davranışlar sergileyen 3-23 yaşlar arasındaki bireylerin değerlendirilmesini amaçlayan...

Detaylı Bilgi
İVO-ODS

İVO-ODS

İVO-ODS Otizm Spektrum Bozukluğu Kapsamlı Değerlendirme Seti; Otizm Spektrum Bozukluğuna (OSB) sahip öğrencileri olabildiğince kapsamlı bir biçimde değerlendirmek ve bu öğrenciler için gereksinim duyulan müdahale programlarının...

Detaylı Bilgi
EDDÖ-TV & ÇDDÖ-TV

EDDÖ-TV & ÇDDÖ-TV

EDDÖ-TV’nin amacı ebeveyn ya da yetişkinin etkileşime girdikleri çocuklar ile etkileşimsel davranışlarını değerlendirmektir. EDDÖ-TV’de toplam 12 davranış yer almaktadır. 12 davranış 3 alt başlıkta toplanmıştır. ÇDDÖ-TV’nin amacı ise...

Detaylı Bilgi
niko PROGRAMI

niko PROGRAMI

niko PROGRAMI; okul öncesi dönemde (0-6 yaş) yer alan normal gelişim gösteren ve gelişim geriliği/yetersizliği ya da riski olan çocukların birincil bakıcıları (ebeveynleri/bakıcıları) ve bu çocuklar ile çalışan eğitimci/uzmanlara yönelik...

Detaylı Bilgi
DOĞAK

DOĞAK

Gelişimsel geriliği / yetersizliği olan ya da risk altındaki okul öncesi dönemdeki (0-78 ay) çocukların ve ebeveynlerinin özel eğitim ve rehabilitasyon ihtiyaçlarını gidermeye dönük bu alanda hizmet sunan kurumlara, eğitimcilere...

Detaylı Bilgi
SOBAT

SOBAT

Sesli Okuma Becerisi ve Okuduğunu Anlama Testi'nin kısaltılmış adıdır. 7-14 yaş arası çocukların akıcı okuma ve okuduğunu anlama becerilerini değerlendiren standart bir okuma testidir. Okuma becerisini edinmiş  2. sınıf ile 8. sınıf arasındaki...

Detaylı Bilgi
DEM-OKU

DEM-OKU

Disleksi Eğitim Müdahaleleri (DEM-OKU) disleksi tanısı almış ve/veya disleksi riski olan öğrencilerin okuma becerisini geliştirmeye yönelik olarak geliştirilmiş bilimsel kanıta dayalı pek çok uygulamayı içeren çok adımlı bir müdahale...

Detaylı Bilgi
OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA DUYU-MOTOR SORUNLAR VE MÜDAHALE YÖNTEMLERİ

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA DUYU-MOTOR SORUNLAR VE MÜDAHALE YÖNTEMLERİ

Bu eğitim ile katılımcılar aşağıda yer alan öğrenme amaçlarıyla ilgili bilgi ve becerilere sahip olacaktır: Motor gelişim teorilerini motor müdahale programı için kullanabilme, Motor gelişimle ilgili yanlış...

Detaylı Bilgi
GELİŞİMSEL DİSKALKULİ / MATEMATİK ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ EĞİTİCİ EĞİTİMİ (Online Eğitim)

GELİŞİMSEL DİSKALKULİ / MATEMATİK ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ EĞİTİCİ EĞİTİMİ (Online Eğitim)

  • Google Meet üzerinden gerçekleştirilmektedir.
  • Eğitimin toplam süresi 12 ders saatidir.
  • Eğitim öncesinde eğitimde kullanılan tüm somut materyaller katılımcıların adreslerine...
Detaylı Bilgi