Background
SOBAT

Sesli Okuma Becerisi ve Okuduğunu Anlama Testi-II (SOBAT-II)'nin amacı özel öğrenme güçlüğü/disleksi olan 7-14 yaş arası (2. sınıf ile 8. sınıf arası) çocukların okuma ve okuduğunu anlama becerilerinin gelişimlerini değerlendirmektir.

SOBAT-II ilkokuma yazma temel becerilerine sahip fakat akıcı okumada ve okuduğunu anlamada çeşitli güçlükler yaşayan çocuklara uygulanmaktadır.

SOBAT-II 2. sınıf ile 8. sınıf arasındaki tüm öğrencilere uygulanabilmektedir.

SOBAT birbirine denk iki formdan oluşan bir sesli okuma ve okuduğunu anlama testi olarak geliştirilmiştir.

SOBAT temel okuma becerilerini edinmiş fakat akıcı okuma ve okuduğunu anlama problemi yaşayan çocuklara uygulanabilmektedir. Okuma becerisini henüz edinmemiş çocuklara uygulanması mümkün değildir.

SOBAT sonucunda çocukların okuma hızı, doğru okuma, akıcı okuma ve okuduğunu anlama boyutlarında performansları belirlenebilmekte ve standart puan sonuçları elde edilip çocukların okuma performanslarının sınıf ve yaş seviyeleri belirlenebilmektedir.

SOBAT Uygulamacı Kullanım Sertifikası Eğitimi kapsamında testin teorik bilgisinin yanı sıra uygulamalı eğitim de gerçekleştirilmektedir. Uygulamacı Kullanım Sertifikası Eğitimi kapsamında katılımcılara SOBAT Uygulayıcı El Kitabı, SOBAT Okuma Kitabı, 5 adet renkli basım form (3 adet A formu, 2 adet B formu), kronometre, kalem, kalemtıraş, silgi ve SOBAT dosyası verilmektedir.

Not: Kayıtlar için son gün eğitimden önceki çarşamba günüdür.