Background

Eğitim Detayı

niko PROGRAMI SERTİFİKA EĞİTİMİ

niko PROGRAMI; okul öncesi dönemde (0-6 yaş) yer alan normal gelişim gösteren ve gelişim geriliği/yetersizliği ya da riski olan çocukların birincil bakıcıları (ebeveynleri/bakıcıları) ve bu çocuklar ile çalışan eğitimci/uzmanlara yönelik olarak; yetişkinlere çocuklar ile NİTELİKLİ KİTAP OKUMA BECERİLERİ kazandırmayı amaçlayan ODAKLI BİR ERKEN MÜDAHALE programıdır.-

niko PROGRAMI, yıllardır süregelen etkileşimli kitap okuma ve çocuk gelişiminde yetişkin-çocuk etkileşimi araştırmalarının ortaya koyduğu bilimsel dayanaklar temelinde yapılandırılmıştır. niko PROGRAMI'nda yer alan her bir stratejiye ilişkin alanyazında kanıtlar yer almaktadır.


niko PROGRAMI; içerisinde üç temel bileşen yer almaktadır. Bunlar;

a) NİKO Programı Bilgi Notları, b) NİKO Programı Stratejileri ve c) NİKO Programı Formlarıdır.

NİKO Programı toplamda yetişkinlere çocuklar ile nitelikli kitap okuma becerisi sergileyecek 19 "niko STRATEJİSİ" ve nitelikli kitap okumanın ve niko STRATEJİLERİ'nin neden önemli olduğunu açıklayan 19 "niko BİLGİ NOTU" ve NİKO Formlarından oluşmaktadır. Formlar, NİKO programının oturumunu planlamada kullanılan 1) NİKO Programı Oturum Planı, 2) NİKO programının basamak basamak yüzyüze ve online nasıl uygulanacağını gösteren NİKO Programı Uygulama Kılavuzu (Yüzyüze ve Onine/Çevrim içi), 3) NİKO programının uygulanmasında hangi oturumda hangi Bilgi Notları ve Stratejilerin kullanılacağını gösteren NİKO Programı Oturum Akış Formu, 4) NİKO programının yetişkinler ve çocuklar üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere hazırlanan NİKO Programı Yetişkin Davranış Profili (YDP) ve 5) Çocuk Davranış Profili (ÇDP)’dir.


niko PROGRAMI'nda yer alan stratejiler çocuk ile birlikte kitap okurken hayata geçirebilen yetişkin, çocuk ile nitelikli kitap okuma etkileşimine girerek çocuğun gelişimsel becerilerini (özellikle bilişsel, iletişim, sosyal-duygusal) desteklemiş olur.


niko PROGRAMI'nı profesyonel bir şekilde uygulamak isteyen eğitimciler/uzmanlar ONLINE eğitim ile belgelendirilip, uygulamalarına yansıtabilirler. ONLINE eğitimler hakkında detaylı için pilumunusdanismanlik@gmail.com adresine e-posta gönderiniz ya da 0 536 770 8181 i arayınız...


Not: Kayıtlar için son gün eğitimden önceki çarşamba günüdür.